Daftar Pegawai

NO

BIDANG

JUMLAH

1

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PAREPARE

1

 

AMIR SYARIFUDDIN,SH.,MH.

 

 

Kepala Kejaksaan Negeri Parepare

 

 

Jaksa Utama Pratama (IV/b)

 

 

Nip. 19660523 199503 1 001 / Nrp. 6956634

 

2

BIDANG PEMBINAAN

5

 

H. PAHARUDDIN KANNENG,SH.,MH.

 

 

Kepala Sub Bagian Pembinaan

 

 

Sena Wira TU (III/d)

 

 

Nip. 19680416 199103 1 016 / Nrp. 39168230

 

 

ALWINA TIKURARA,SH.

 

 

Kaur Kepegawaian

 

 

Yuana Wira TU (III/a)

 

 

Nip. 19660120 200003 2 001 / Nrp. 40066336

 

 

ABDUL MUIS

 

 

Kaur Perlengkapan

 

 

Madya Darma TU (II/c)

 

 

Nip. 19850829 201012 1 001 / 41185455

 

 

ANDI MUHAMMAD SIBGATULLAH HEKMATYAR,A.Md

 

 

Bendahara Penerima

 

 

Madya Darma TU (II/c)

 

 

Nip. 19930624 201801 1 003 / Nrp. 518931

 

 

YENI SRI HARTATI

 

 

Bendahara Pengeluaran

 

 

Yuana Darma TU (II/a)

 

 

Nip. 19930111 201801 2 001 / Nrp. 4189346

 

3

BIDANG INTELIJEN

2

 

AGUWANI, SH

 

 

Kepala Seksi Intelijen

 

 

Jaksa Muda (III/d)

 

 

Nip. 19810805 200812 1 002 / Nrp. 60981749

 

 

SYAHRUL,SH.

 

 

Kasubsi Ekonomi Keuangan dan Pengamanan

 

 

Pembangunan Strategis

 

 

Jaksa Pratama (III/c)

 

 

Nip. 19820811 200912 1 001 / Nrp. 61082515

 

4

BIDANG PIDUM

3

 

MUSTARSO,SH.

 

 

Kepala Seksi Tindak Pidana Umum

 

 

Jaksa Muda (III/d)

 

 

Nip. 19810405 200501 1 009 / Nrp. 60581159

 

 

ANDI NURHANA,SH.

 

 

Kasubsi Prapenuntutan

 

 

Ajun Jaksa (III/b)

 

 

19861110 200912 2 003 / 61086520

 

 

TRISHA ARDIANSYAH

 

 

Pengawal Tahanan

 

 

Yuana Darma TU (II/a)

 

 

Nip. 19980707 201801 1 001 / Nrp. 41898152

 

NO

BIDANG

JUMLAH

5

BIDANG PIDSUS

3

 

FAISAH,SH.,MH.

 

 

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus

 

 

Nip. 19780328 199803 2 003 / Nrp. 49878110

 

 

MONICA MEITI TAMBING,SH.

 

 

Jaksa Fungsional

 

 

Jaksa Muda (III/d)

 

 

Nip. 19720520 200003 2 010 / 60072171

 

 

ANDI ACHMAD CHAIDIR

 

 

Pengemudi

 

 

Muda Darma YU (II/b)

 

 

Nip. 19910420 201403 1 001 / Nrp.  42491129

 

6

BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

2

 

RAHMAT,SH.

 

 

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara

 

 

Jaksa Muda / (III/d)

 

 

Nip. 19771110 200212 1 001 / Nrp. 403770775

 

 

YUSNITA MAWARNI,SH

 

 

Analis Penuntutan (Calon Jaksa Ahli Pertama)

 

 

Yuana Wira TU (III/a)

 

 

Nip. 19931220 201902 2 012 / Nrp. 61993128

 

7

KEPALA SEKSI PENGELOLAAN BARANG BUKTI

2

 

DAN BARANG RAMPASAN

 

 

HENDRA WIJAYA,SH.,MH.

 

 

Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan

 

 

Jaksa Madya (IV/a)

 

 

Nip. 19811106 200703 1 001 / Nrp. 60781273

 

 

SRI WAHYUNI

 

 

Penyiap Barang Bukti

 

 

Muda Darma TU (II/b)

 

 

Nip. 19890617 201403 2 003 / Nrp. 41489127

 

JUMLAH

18Bagaimana Penilaian Anda Terhadap Website www.kejari-parepare.go.id?